Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Hıristiyanlık, Ermeniler, Ermeni Katolik Patrikliği, Osmanlı Gayrimüslimleri İdare Sistemi.