Bu makalede, Pierre Bourdieu’nün alan, sermaye ve habitus kavramlarıyla Franco Moretti’nin edebî tür kavramını sorgulamaya açmasından yola çıkarak Peyami Safa’nın Server Bedi takma adıyla 1924-1960 yılları arasında yazdığı Cingöz Recai serileri incelenmiştir. Bu incelemede Pierre Bourdieu’nün Fransa eğitim sistemini, edebî alanını, akademik alanı incelemek için kullandığı Çoklu Uyum Analizinden (Multiple Correspondence Analysis) faydalanılmıştır. Bu şekilde Server Bedi’nin kahramanı Cingöz Recai’nin ve yabancıların romansal uzamdaki konumları, bu konumun dönemin ideolojileriyle ilişkileri sorgulanmıştır. Bu sorgulamada Walter Benjamin’in auratik nesne kavramı aracılığıyla Cingöz Recai serilerinde tarihin nasıl bir tarihsel sermayeye dönüştüğü üzerinde durulmuştur.