Anahtar Kelimeler
Paradigmal Geçiş, Epistemolojik Kopuş, Sosyalizm, Güncellik, Politika.