Anahtar Kelimeler
Biyolojik evrim, Antik Yunan, canlılığın kaynağı.