Bu çalışmada Türkçemizde kullanılan deyimler ele alınmakta, bu bağlamda bir söz öbeğinin deyim olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerektiği irdelenmektedir. Yayımlanmış olan Türkçe Deyimler Sözlüklerinden örnekler seçilerek yapılan değerlendirmeler yedi başlık altında toplanmıştır. Burada amaç deyimler sözlüklerinde, deyim olarak ileri sürülen pek çok söz öbeğinin aslında deyim olmadığını ortaya koyarak bir söz öbeğinin deyim olabilmesi için hangi nitelikleri taşıması gerektiğini örnekleriyle ve açıklamalarıyla ortaya koymak ve deyimlerimizle ilgili olarak karşımıza çıkan karışıklıkların ortadan kaldırılmasına katkılar sunmaktır.