Anahtar Kelimeler
Folklor, halk hikâyeleri, mesnevi,Yusuf ve Züleyha,epizot tahlili,motif yapısı.