Anahtar Kelimeler
Tutunamayanlar, Oğuz Atay, Rus edebiyatı, küçük insan, gereksiz insan, Hamlet.