Anahtar Kelimeler
Cahit Sıtkı Tarancı, ölüm,Otuz beş yaş, sözcük oyunları,göstregebilimsel çözümleme.