• Duyurular
 • İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
‘Hafıza’ kavramı gerek kişisel alanı gerek toplumsal alanı birbirine bağlayan bir köprü olması sebebi ile ideolojik ve sihirli bir yapıya sahiptir. Buna en önemli örneklerden biri Nathanial Hawhorne’un Kızıl Damga (1850) ve Kate Chopin’in Uyanış (1890) adlı eser harf, Amerikan toplumunun bireylerin hafızaları ve kişileri tanımlama üzerindeki baskısını yansıtma konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. Chopin’de, tıpkı Hawthorne gibi, kadın bir karakter olan Edna Prleridir. Yazarlar eserlerinde kadın bedeni üzerinden bir metin yaratmakta ve hafızanın, kişiler ve toplum tarafından nasıl şekillendirildiğini irdelemektedir. Kızıl Damga adlı eserinde, Hawthorne kadın bedeni üzerinden kültürel hafızaya karşı isyan eden Hester Prynne’i portrelemekte ve üzerinde taşımak zorunda olduğu ‘A’ harfi ile bireyseli koruma çabası ve başarısını yansıtmaktadır. Romanın başında farklı anlamlar içeren harf, hikâyenin sonunda bambaşka bir yol almaktadır. Sanat, Amerika ve meleksi sembollerle örtüştürülen ontellier ile sanat ve yüzme aracılığı ile toplumsal hafızaya karşı özünü korumaya çalışan ve hayat yolundaki toplumsal rollerinden sıyrılarak özgürlüğe kavuşan kadın figürünü yansıtmaktadır. İki eserin karşılaştırmalı olarak incelenmesi kadın bedeninin kültürel hafızanın adeta bir coğrafyası olarak kullanılmasının analiz edilmesi açısından önem taşımaktadır. Her iki eserde de kadın karakterler sanat dolayısıyla yaratıcılık aracılığı ile toplumsal baskının üzerine çıkmakta ve bireyselliklerini koruyarak toplumca baskılanan normları yıkmaktadırlar. Karakterler toplumsal hafıza aracılığı ile bireysel hafızanın erozyona uğratılmasına direnerek, kendilerince türlü yöntemler geliştirmektedirler. Yarattıkları yeni sosyal alanlar sayesinde özgürlüklerine kavuşan Edna ve Hester kadın olmanın zamanın ötesinde bir kavram olduğunu anlatmaktadır.19. yüzyılda geçen hikâyeler Amerikan toplumunun bir yansıması olmasının yanı sıra günümüze kadar uzanan kadın sorunsalına ışık tutmaktadır. Sonuç olarak, her iki kadın karakter de pasif direniş yolu ile özgürlüklerini ilan etmekte ve zafere ulaşmaktadır.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr