Anahtar Kelimeler
Kızıl Damga, Uyanış, Hafıza, Amerikan Kültürü, Karşılaştırmalı Edebiyat, Püritanizm.