20. yüzyılda, sanayileşme ile birlikte, toplumsal yaşamın ayrıntıları müzik dünyasına da yansımıştır. Kültür endüstrisi, ekonomiyi, siyaseti ve tekniği bir arada kullananan bir sistemdir. Kitle iletişim araçlarının desteği ile ‘ikon’lar belirlenir ve onlara benzeme isteği körüklenir. Bu makalede, ‘Ankara Tarzı Müzik’ kendisini oluşturan sosyal ve kültürel altyapı ile birlikte ele alınarak değerlendirilmektedir.