Anahtar Kelimeler
Hıtay Sefaretnamesi, sefir, gezi kitabı, Timurlu-Ming ilişkileri