Yamada Torajiro (1866-1957), “2010 Türkiye’de Japonya yılı etkinliklerinde adı en çok anılan kişi olmuştur. Yamada’nın Türkiye’ye geliş sebebi, Türkiye üzerine yazdıkları, İstanbul gözlemleri on dokuzuncu yüzyılda Japonya’nın Türkiye’ye bakışını da sergilemektedir. Bu makalede bu belirtilen noktalar genel olarak ele alınmış ve Yamada Torajiro’nun Türkiye ile ilişkisi incelenmiştir.