Anahtar Kelimeler
Afşinli Derdiçok, âşık, sosyokültürel miras,