Bu çalışma Kanarya adalı şair, Andrés Sánchez Robayna’nın şiirinde doğanın algılanışı ve yeniden yapılandırılışına bir yaklaş????????????????????????????????????????????????????ım olacaktır. Adalı olmanın Robayna’nın????????????? şiirinde yarattığı farklılıklar saptanarak, modern Avrupa ve İspanyol şiirindeki “saf şiir” (“poesía pura”) çizgisindeki konumu doğrultusunda, bu şiirde doğanın algılanışı ve yeniden yapılandırılışı belli başlı yapıtlarından Türkçeye çevirdiğimiz şiirlerle örneklendirilip yorumlanacaktır.