• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Özet


KANARYA ADALI ŞAİR ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA’NIN ŞİİRİNDE ‘İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DOĞA’
Bu çalışma Kanarya adalı şair, Andrés Sánchez Robayna’nın şiirinde doğanın algılanışı ve yeniden yapılandırılışına bir yaklaş????????????????????????????????????????????????????ım olacaktır. Adalı olmanın Robayna’nın????????????? şiirinde yarattığı farklılıklar saptanarak, modern Avrupa ve İspanyol şiirindeki “saf şiir” (“poesía pura”) çizgisindeki konumu doğrultusunda, bu şiirde doğanın algılanışı ve yeniden yapılandırılışı belli başlı yapıtlarından Türkçeye çevirdiğimiz şiirlerle örneklendirilip yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
“saf şiir”, “En Yeniler”, ”okyanus duyarlığı”, “şiirsel müzikalite, “içselleştirilmiş doğa”

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr