Söz varlığı çalışmalarını en iyi besleyen kaynaklardan biri ağız çalışmalarıdır. Ağız çalışmalarında derleme yöntemi kullanıldığı ve halk arasından derlenen metinlerdeki söz varlığı değerlendirildiği için ağız çalışmalarının sözlük ya da dizin sözlükleri sözcük derleme yöntemiyle oluşturulan sözlüklerden daha sağlıklıdır. Bu çalışmada incelenecek sözvarlığı yalnızca Canan İleri tarafından Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi ve Yöresi Ağızları adlı eserindeki söz varlığı ile sınırlıdır. Seçilen her sözcük; Türk Dil Kurumunun İnternet’teki Büyük Türkçe Sözlük, Güncel Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü, Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ve Ziraat Terimleri Sözlüğü tarandıktan sonra çalışmaya alınmıştır. “deyimler” de söz varlığı olarak listelenmiştir. Ayrıca deyimler için de Türk Dil Kurumunun İnternet’teki Atasözleri ve Deyimler Sözlük’ünden tarama yapılmıştır. Söz varlığı, “Metinler” bölümünden örnek cümlelerle örneklenmiştir. Sonuçta bu çalışmayla Türkiye Türkçesinin söz varlığı için 129 sözcük ve 15 deyim katkısı sağlanmıştır.