Alman yazar Heinrich Böll, İkinci Dünya Savaşı’nı ele almakta ve kısa hikayelerinde özellikle insanların savaş sonrasında karşı karşıya kaldıkları sorunlar üzerinde durmaktadır. Özel hayatında İkinci Dünya Savaşı’nı yaşamak zorunda kalan Heinrich Böll, savaş sonrasında insanların hayatlarının nasıl değiştiğini çok iyi bilmekte ve eserlerinde işlemektedir. Böll, kısa hikayelerinde özellikle zor durumda olan insanları konu etmektedir. Savaş, her kesimden insanın hayatını olumsuz yönde değiştirmiştir. Ancak Böll, yaşlı insanlar ve çocukların yaşam mücadelesinde en çok etkilen kesim olduğunu eserlerinde ortaya koymaktadır. Bu çalışmada amaç, metne dayalı yöntem ile İkinci Dünya Savaşı’nın, Heinrich Böll’ün “Die Botschaft” ile “Mein teures Bein” adlı kısa hikayelerinde nasıl izler bıraktığını göstermeye çalışmaktadır.