Sultan II Abdülhamid, Batı kamuoyunda kendisi ve ülkesini küçük düşüren imajı tersine çevirmek için 1890’lardan itibaren imaj düzeltme faaliyeti içine girdi. Osmanlı ülkesinin modern bir ülke olduğunu, insanlarının da medeni olduklarını göstermeye çabaladı. Diğer taraftan da kötü Osmanlı imajının kaynakları gazete tiyatro ve kitapları sansürleyerek veya ülkeye girişlerini yasaklama yoluna gitti. Biz bu çalışmamızda Sultan’ın neden seyahat kitaplarıyla ilgilendiği ve bazılarını yasakladığını irdeleyeceğiz. Yazı ilki imajını düzeltmeye çalışan Sultan, ikincisi bu düzeltme işinde görevli tercümanlarından Ahmet Nermi ve çevirilerinden oluşmaktadır.