Bu makalede turizm ve otelcilik ile ilgili meslek yüksekokullarında, iş dünyasına yönelik iletişime ve eyleme dayalı yabancı dilin; öğrencilik performansını zayıf sergileyen geniş kitlelere, kısıtlı imkânlarla, kısa zamanda nasıl öğretilebileceği; zor olan dil öğrenim ve öğretim sürecinin nasıl kolaylaştırılabileceği; sınıfta kazanılan dilin hangi aşamalardan geçerek meslek hayatına taşınabileceği anlatılmaktadır. Aynı yöntem ve metodlar kullanılarak mesleki hayata yönelik olan iletişime dayalı her dil öğretilebilmektedir. Burada dil bir iletişim aracı olarak öğretilirken jest, mimik ve ünlemler de dikkate alınarak, kültürel iletişim kazaları da önlenebilmektedir. Yine bu şekilde yüksekokul öğrencilerinde derse olan motivasyon artmakta, dil öğrenimi teşvik edilmekte ve zor olan dil öğrenimi kolaylaştırılmaktadır.