Tarihsel bilginin niteliği, tarih öğretiminin de niteliğini etkilemektedir. Tarihsel bilgi, geçmişteki insan etkinliklerinin bilgisidir. Öğrencilerin tarihsel bilgiyi algılayabilmeleri için onu yeniden kurgulamaları gerekmektedir.