Habercilik ve yayıncılık hiç durmadan değişen bir mecra yapısına sahiptir. Dünyadaki sürekli değişimde de, habercilik sektörünün çok önemli bir rolü olmasına ek olarak; teknoloji ve değişen yaşam koşullarından en çok etkilenen sektör de, habercilik sektörüdür. Bu bağlamda, gazetecilikte de, yaşam tarzlarındaki değişimle birlikte, online gazetelerin kullanımı vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Gazete okuma eylemi sıradan okuyucu ve kağıt etkileşiminin dışına çıkmış, okuyucunun da yorum yapabildiği, kendini ifade edebildiği, etrafındaki insanlarla haberler üzerinde tartışabildiği interaktif bir hale gelmiştir. Bir başka değişle, online gazetecilikte, interaktivite olanakları, okuyucunun gazeteye olan ilgisini arttırmakta ve haber okuma dışında da, o sayfada vakit geçirmesini sağlamaktadır. Interaktivitenin en önemli özelliği, mesajların birbirleriyle ilişkili ve kullanıcının katılımına/müdahalesine imkân tanıyacak şekilde yapılandırılmasıdır. Interaktif iletişim, gazetecilikte de, okuyucunun dikkatini çekmek ve ihtiyaç duyduğu bilgiyi etkili bir formda vermek için kullanılmaktadır. Interaktivite araçlarından bir kısmı; anket, forum ve chat olanaklarıdır. Online gazetecilikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte, interaktivite artmakta ve “aktif tüketici” modellerine uygun biçimde, “kontrol”, okuyucuya verilmektedir. Interaktivite, okuyucuyla iki yönlü iletişim kurulmasını sağlayarak, mesajın doğru yerde verilmesini sağlamaktadır. Online gazetecilikte interaktivite; gazetelerin marka algısına olumlu katkı sağlayacak görsel bir ilk izlenim yaratmayı, bilgi vermeyi, hedef kitleyi çekmeyi, topluluk yaratmayı, topluluğu ödüllendirmeyi ve onlara kendilerini özel hissetmelerini sağlamayı, okuyucuyla sürekli ve çift taraflı iletişimde olmayı ve okuyucu kitlesini genişletmeyi sağlayan çok önemli bir araçtır. Interaktivite yoğunluğu ne kadar yüksek olursa, okuyucu da kendisini o kadar haber sürecine dahil hissedebilmektedir. Bu da, online gazeteciliği geleneksel medyadan farklı kılan temel unsurdur.