Osmanlı Devleti modernleşme çalışmalarına 19. yüzyılda hız vermiştir. Direk insana yönelik çalışmalardan birisi de “hapishaneleri ve hapsedilenleri” kapsamaktadır. Yaşam hakkının kutsal sayıldığı bir anlayış çerçevesinde Batı’nın dayatmasıyla hapishanelerin yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde Çerkes Hapishanesi araştırmamızın dayanağını oluşturmaktadır. Hapishanenin durumu, sağlık koşulları, hapishanenin yeniden inşası gibi ayrıntılar arşiv belgeleri yardımıyla ve bu alandaki çalışmalara katkı amacıyla değerlendirilmiştir.