Anahtar Kelimeler
Tütün, tarım, kadın emeği, iş bölümü, metalaşma, toplumsal dönüşüm, köy