Yazınsal metinlerin başlıca özelliği çok katmanlılıktır. Yazarın bilgi ve kültür dağarcığı, yaşadığı toplumun, ait olduğu sınıfın özellikleri, eğitimi, düşünce yapısı vb. çok sayıda unsur yapıtını doğrudan etkilemektedir. Bu katmanlara bir de kullandığı dil ve biçem eklenmelidir. Diğer yandan yazarın bilinçli yarattığı anlam katmanları da yazınsal yapıtına sinmektedir. Böyle bakıldığında, yazınsal bir yapıt, çözümlemeyi bekleyen son derece karmaşık bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Erek dil ve kültür içinde yorumlamaya ve anlamaya açık olan böyle bir yapıtın bir başka dile çevrilmesinde zorlukların ortaya çıkması bilinen ve beklenen bir çeviribilim sorunudur. Bu çalışmanın ereği biçem irdelemesinin çeviri edimine katkısını göstererek çeviri öncesinde uygulanacak bir biçem analizinin, çeviride biçem aktarımı sorununu aşmaya yardımcı olabileceğini göstermektir. Bu amaçla başvurulması gereken temel yöntem, çeviri öncesi çevrilmesi düşünülen yapıt hakkında yeterli bilgi edinmek ve biçem çözümlemesidir. Temel hareket noktası biçemin incelenmesi olan bu yöntem, biçem analiz yöntemleriyle temellendirilmiş olduğundan, öncellikle biçem ve biçem analizi tanıtılacaktır. Tanıtılan biçem inceleme yöntemlerinin çoğu Alman kuramcılardan seçilmiştir ve temel yaklaşımları gözler önüne sermektedir. Gerek dilbilimsel gerekse yazınbilimsel bakış açılarıyla ele alınan analiz yöntemleri, metinlere de çok yönlü bakmayı sağlayacaktır. Nitekim önerilen yöntem de farklı inceleme yaklaşımlarından elde edilen sentezdir. Söz konusu sentezde dilin olduğu kadar yazınsal yapıtın da bir eylem olduğu varsayımından hareket eden eylem kuramına ise ağırlık verilmiştir. Bunun başlıca nedeni, eylem kuramının dile daha nesnel yaklaşılmasına olanak sağlaması ve aşırı yorum olasılığını azaltmasıdır. Çünkü biçem analizinde sıkça ortaya çıkan sorunlardan biri, yazarın amaçlamamış olduğu biçem unsurlarına da yorum getirilerek aşırı yoruma neden olunmasıdır. Özellikle yazarları artık yaşamayan yazınsal yapıtlarda bu durum kolaylıkla çeviri hatalarını da beraberinde getirebilmektedir. Kuramsal açıdan biçem analizi yoluyla biçem aktarımı sorununa çözümlerin arandığı bu çalışmayla geliştirilen yöntemin uygulama örneği ise ardıl çalışmalarda gösterilmeye çalışılacaktır