İnsanlık tarihiyle yaşıt mitler, her dönemde kuşkusuz sanat ve edebiyatın en büyük esin kaynaklarından biri olmuştur. Evreni, varoluşu ve insanlık hallerini yansıtan bu mitler, gerek sinemada, tiyatro oyunlarında, gerek romanlarda, öykülerde, gerekse şiirde yeniden yeniden işlene gelmiştir. İnsanlığın ortak bilinçdışının ürünleri olan bu mitler, insanın anlam arayışında en büyük aracıdırlar. Bu çalışmada, şair ve aynı zamanda çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı Gülsüm Cengiz’in tüm şiirlerinde (Eylül Deyişleri, Mayısta Üzgün Gönlüm, Akdeniz’in Rengi Mavi, Sevdamız Çiçeklenir Zulada) mitlerin izleri sürülmeye çalışılacaktır. Arketipçi eleştiri yöntemi ışığında, şairin şiirlerinde bu mitolojik öğeleri hangi amaçla kullandığına, bu kullanımların şiirine ne kazandırdığına eleştirel bir gözle yaklaşılmaya çalışılacakt