Anahtar Kelimeler
Ferit Edgü, Bir Gemide, varoluşçuluk, öykü, gerçeklik.