Anahtar Kelimeler
Romanya,Tatar Türkleri,sözlü Türk edebiyatı,mitoloji, sayılar,sayı sembolizmi,sözlü kültür