Anahtar Kelimeler
Ahlak Felsefesi, Fransız Edebiyatı, Jeremy Bentham, Sefiller.