Anahtar Kelimeler
Folklor, türkü, sembolik anlam, hayvan motifi, somut olmayan kültürel kod