Bu çalışmada 1893 Şikago Dünya Fuarı’ndaki Osmanlı sergisinin bir bölümünü teşkil eden Osmanlı hipodromu konusu incelenmeye çalışılmıştır. Osmanlı hipodromunu organize eden Şirket-i Hamidiye Suriyeli Maruni müteşebbisler tarafından kurulmuş ve bizzat II. Abdülhamit ile Bâb-ı Âlî tarafından resmen desteklenmiştir. Osmanlı hipodromunda Arap atları ile sergilenen gösteriler büyük ilgi çekmesine rağmen şirket, organizasyon hataları ve finansal sorunlar sebebiyle iflas etmiştir.