Anahtar Kelimeler
bilim, kuram, deney, betimleyici (yasaya dayalı) bilim,