Kurtuluşundan itibaren Kars’ta dergi ve gazete çıkarma hususunda çok fazla çaba harcandığı, bu konuda somut birçok ürünün ortaya çıktığı ve uzun yıllar basında süreklilik yaşandığı görülmektedir. Kars’ın sosyal ve kültürel hayatının hareket kazanmasına katkıları açısından da basın önemli bir yer tutmaktadır. Araştırmamızda ancak ulaşabildiğimiz gazete ve dergileri değerlendirdik, ancak aynı zamanda çıkmış olan fakat ulaşamadığımız gazete ve dergilerden ise kısaca bahsettik.