Bu çalışma hem siyaset bilimi hem de antropoloji alanına giren devlet kavramının iki önemli düşünür tarafından nasıl algılandığı, dahası antropolog Julian Steward’ın siyaset bilimci Karl Wittfogel’in açıklamalarından nasıl ve ne ölçüde etkilendiğiyle ilgilidir. Evrimcilik antropolojinin ilgi odağına II. Dünya Savaşı’ndan sonra tekrar girince, birçok kavram yeniden merak konusu haline geldi. Bunlardan biri de devlet kavramıdır. Wittfogel, devletin kökeniyle ilgilenirken sulamanın ne kadar önemli olduğunu saptamıştır. Benzer şekilde Steward da sulamanın önemine değinmiş ve birçok kuramını bu açıklamayla kanıtlamaya çalışmıştır. Peki Steward tezini savunurken Wittfogel’den ne ölçüde yararlanmıştır?