Absürd tiyatro geleneğinin içinde yer alan Jean Tardieu’nun Gişe adlı kısa oyunu, Oda Tiyatrosu adlı eseri içinde yer alır. Oyun çağdaş toplumun yaşam ritminden çarpıcı bir kesit sunar; insan ilişkilerinin kopukluğu, insanların yalnızlığı, boşluk içinde oluşu düş dünyasında mutluluk arayışı ele alınır. Dışarıdan gelen bir müşteri ve bir masanın arkasında bulunan bir memur karşı karşıyadır. Müşteri aslında simgesel bir bürokrasi dünyasının içine girmiştir. Memur tarafından sürekli alaylı ve ironik bir tonla sorgulanır. Müşterinin falında bürodan çıkınca öleceği de görülür. Müşteri dışarı çıkınca bir arabanın altında ezilerek ölür.