Bu çalışma gittikçe daha popüler ve dolayısıyla daha kalabalık olan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavının bir bölümü olan Şan-Kulak alt testinin geçerliliği ve güvenirliliği yüksek bir test ile desteklenmesi için yapılmıştır. İçerik geçerliği için uzman görüşleri alınarak ve alandaki çalışmalar incelenerek hazırlanmış olan deneme testi Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Testin güvenilirliği SPSS (Sosyal Bilimler için İstatiksel Paket) programının yardımı ile Kuder- Richardson 20 formülü, Madde Güçlük indeksi ve Madde Geçerlik indeksi hesaplanarak saptanmıştır. Yapılan analizler göstermektedir ki bu test Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavının bir bölümü olan Şan-Kulak alt testini desteklemek için geçerli ve güvenilirdir.