Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanların milletlerin hayatındaki yeri ve önemi büyüktür. Bu çalışmada Türk dünyasının en seçkin ve önemli destanlarından biri olan Köroğlu Destanı’nda bir ceza şekli olarak göze mil çekme ve bu hadisenin destandaki olaylara yansıyış şekli üzerinde durulacaktır. Destan kahramanı Rövşen’de büyük bir intikam duygusunun oluşumuna sebebiyet veren göze mil çekme, destandaki olayları tetikleyen önemli bir motif olarak karşımıza çıkmaktadır. Dedenin gözlerinin kör edilişi destan kahramanı olan Rövşen’in ve yine destanın önemli bir unsuru olan Kırat’ın yetişmesine vesile olmuştur.