“Yabancı” kavramı, sosyolojide Georg Simmel’den beri bir sosyolojik kategori olarak kullanılmaktadır. Bu makale, “ötekilik” kavramını Almanya’daki “misafir işçi” olarak bulundukları düşünülen Türkiyeliler örneğinde tartışmaktadır. Ötekilik kavramı farklı bağlamlarda farklı açılımlara sahiptir. Burada, tarihsel bir perspektifi koruyarak Alman toplumunda dışlamanın çerçevesi ile tarihsel gerçekliği ve günümüzdeki çok kültürlülük tartışmalarıyla olan ilgisini tartışacağım ve Türkiyelilerin Almanya’da geçirdiği süreçleri “misafir işçilik” durumunu ele alacağım. “Ausländische Arbeitnehmer” (yabancı işçi), Ausländische Mitbürger (yabancı eşyurttaşlar) Einwanderer (muhacir) Zuwanderer (göçmen), Im/migrant (göçmen), Neue Bürger, (yeni vatandaş), Deutsche mit Migrationshintergrund, (Göçmen geçmişli Alman), Deutschtürken, (Alman-Türkler) Türkdeutschen, (Türk-Almanlar) gibi, ama bunlarla sınırlı kalmayan bu terimlerin sosyal, linguistik ve tarihsel çerçevelerini değerlendireceğim.