Anahtar Kelimeler
Halk edebiyatı, cönk, Kırım Karay Türkleri, mecuma