Anahtar Kelimeler
Eskiçağ, metaphor, eğretileme, Cicero, söz sanatı, sözbilim