umhuriyeti’nin kurulduğu günden beri temel hedeflerinden birisidir. Bu süreçte özellikle kentlerin modern bir yapıya kavuşmaları çok önemsenmiştir. 1950li yıllardan itibaren hızlanan kırsal alanlardan kente göç, sosyal değişim sürecini hızlandırmıştır. Bu sürecin sonunda bugünkü sosyal yapı oluşmuştur. Daha önceleri geleneksel mahalle hayatında farklı sosyal sınıflardan gelen insanlar bir arada yaşarlarken bu yapı değişime uğramıştır. Aynı sosyal sınıflardan gelen insanlar aynı/benzer muhitlerde oturmayı tercih eder olmuşlardır. Fakat özellikle son yıllarda kamunun konut edindirme projelerinin neticesinde bu yapıda da değişiklikler olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, şehir merkezinden uzakta oluşları nedeniyle fiyat açısından avantajlı oldukları için, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) toplu konutlarında farklı sosyal sınıflardan insanların bir arada yaşamakta olduğu ve böylece ortaya farklı sınıflardan gelen insanların bir arada yaşadığı bir sosyal yapı çıkabileceği düşüncesini araştırmaktır. Bu amaçla TOKİ Ankara Yapracık konutlarında oturan aileler ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.