Dünyaca tanınmış İspanyol yazar, gazeteci, politikacı Vicente Blasco Ibañez (1867-1928), doğduğu ve yaşamının bir kısmını geçirdiği Valensiya’yı ve o bölge insanını konu aldığı Cañas y Barro (Sazlar ve Çamur), Arroz y Tartaña (Pirinç ve Araba) Entre Naranjos (Baharlar Açarken, 1900) gibi birçok roman kaleme almıştır. İbanez’in ayrıca XX. yüzyıl başlarında efsanevi tren Orient Express ile İstanbul’a yaptığı bir gezi sonrasında Türkler ve İstanbul ile ilgili edindiği izlenimleri içtenlikle aktardığı “El Oriente” (Doğu) adlı bir kitabı da vardır. Entre Naranjos romanında olay örgüsü Valensiya’nın güneyindeki Alcira kasabasında geçmektedir. Yapıtta Akdeniz ikliminde yetişen portakal ağaçlarının çiçeklenmeye başladığı bahar aylarında varlıklı bir ailenin gelecek vaad eden oğlu Rafael ile opera şarkıcısı Leonora arasında gelişen, ancak araya Rafael’in ailesinin girmesiyle mutlu sona ulaşamayan duygusal bir aşk hikayesi anlatılır. Ibañez romanında yalnızca bir sevdayı anlatmakla kalmaz, aynı zamanda o dönem içinde bulunulan politik ortamın gerçeklerini, gelenek görenek odaklı toplumsal baskıyı da bu yapıt aracığıyla ortaya koyar. İspanya’da natüralizm akımının temsilcilerinden olan yazarın yapıtının ele alındığı “Vicente Blasco Ibañez’in Baharlar Açarken Adlı Romanında İlkbahar” başlıklı bu çalışmada ilkbahar mevsimi ile ilgili betimlemeler, romanda bulunan kimi natüralist özellikler ve mevsim-insan-toplum ilişkisi üzerinde durulmuştur.