Bu çalışma, temel iddiasını, muhafazakâr kadın bedeninin modern ve kapitalist bağlamda yeniden üretildiği tezi üzerine kurmuştur. Sürecin izlencesini üç yıldır çıkmakta olan “ÂL” dergisi oluşturmaktadır. Bu derginin seçilmesindeki temel amaç, “muhafazakar kadın”ın hem modernleşme serüvenini sürecini yansıtması hem de 1980 sonrasında kamusal hayata katılımda geldiği son aşamayı temsil etmesini görüntüleme isteğidir. ÂL dergisinin bir başka farklı özelliği ise muhafazakar gelenek içerisinde sıkça vurgusu yapılan “kendilerine siyasi güç ve iktidarla alan açan erkeklik” algısını, kendilerine açtıkları “kadınsı alanlar” ile tutarsızlaştırma beklentisidir. Bu kadınsı alanların kuşkusuz modernleşmenin sunduğu alanlarla paralel olduğu görülmektedir. Özellikle “moda ve güzellik” kavramlarının kimliklerin sunumunda birincil derecede rol oynaması dikkate değer bulunmuştur. Çalışmada yeterli veriye ulaşılabileceği düşünüldüğü için bir içerik çözümlemesine girişildi ve derginin 2011-2012 tarihleri arasında yayınlanan ilk 10 sayısı üzerinde çalışıldı. Bu derginin seçilmesindeki nedenlerden birisi kadın dergisi olması ikincisi ise muhafazakar bir dergi olmasıydı. Kuşkusuz derginin kadın dergisi olduğu iddiası; ilk sekiz sayısında “Güzel Yaşam Tarzı Dergisi” ve kadınlara özgü görsellikle; 9 ve 10 sayılarda ise “Hanımefendilerin Dergisi” sloganıyla, bir süredir de Aliy’ül Ala adıyla yayınlanıyor olması etkili olmuştur. Derginin ilk sayısı ile onuncu sayı arasında yapılan içerik ve biçim incelemesinde ortaya çıkan değişim çizgisi, aslında bahsi geçen muhafazakar kadın kimliğinin dönüşümünde modern ve kapitalist izleri taşıması bakımından çalışmayı farklılaştırmıştır. Muhafazakar kadın kimliğinin görüntüsü, artık modernist izler taşımakta, muhafazakar kadın kimliği ise kendini estetik, beğeni ve güzellik üçlemesinde modernliğin “kendinde özne” algısından yola çıkarak erkeklik iktidarının dışına taşımaya çalışmaktadır. Böylece Ala dergisinin gündelik pratikleri organize ettiği görülürken, kadın kimliğinin kamusal alanda yeni bir sunum biçimini modernlik ekseninde gerçekleştiği görülmektedir.