Anahtar Kelimeler
Peter Weiss, Direnmenin Estetiği, halk edebiyatında direnme, başkaldırı