Teknolojik gelişmeler hayatımızı birçok alanda kolaylaştırmıştır. Çok farklı alanlarda hayatımızı etkileyen teknolojinin eğitim alanını da etkilemeyeceği düşünülemez. Eğitim dört tarafı duvarlar ile çevrili bir odada derse katılmak ile sınırlı değildir. Yeni teknolojiler sayesinde eğitimi farklı ortamlarda yapabilmenin önü açılmıştır. Teknoloji ve İnternetin yaygın kullanımı ile birlikte çevrimiçi uygulamaların eğitimdeki payı hızla artış göstermektedir. Öğrencilerin bilgiye hızlı bir şekilde, istediği zaman ve istediği yerden ulaşması, coğrafi ve bölgesel engellerin ortadan kalkması öğrencilerin bu tür uzaktan eğitim uygulamalarına yönelmelerini sağlamıştır. Eğitim yönetim sistemi uygulamaları kullanılarak sanal ortamlarda sınıflar yaratılarak derslerin işlendiği öğrencinin ister canlı olarak ister ise daha sonradan tekrar izleyebileceği yenilikçi bir eğitim sistemi olarak görülmektedir. Bu eğitim sistemi bir çok alana entegre edilmesinden sonra pedagojik formasyon eğitimi için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu gelişen eğitim teknolojileri sayesinde öğretmen olmak isteyen eğitim fakültesi hariç diğer üniversite bölümlerinden mezun olan adaylara uzaktan eğitim programlarıyla pedagojik formasyon sertifikası alma imkanı tanınmıştır. Yapılan benzer çalışmalarda uzaktan eğitim ile gerçekleşen pedagojik formasyon sertifika programına katılan öğretmen adayları için ulaşılmak istenen hedef, amaç, eğitim ve öğretim süreçlerinde ki boyutlar olumlu olduğu gözlenmiştir. Üniversite mezunu ve belirli bir yaşa ulaşmış insanlar artık toplumda kabul görebilmek için birer işe girmiş ve çalışmak durumunda kalmış olabilirler. Dolayısı ile örgün öğretime zamanları olmayabilir. Bu nedenlerden dolayı hem daha kolay erişim sağlayabilmek hem de zamandan tasarruf edebilmek için uzaktan eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Uzaktan eğitim sistemlerinde ders materyali, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimi sağlayacak platformlara ihtiyaç vardır. Bu platformlardan biri de açık kaynak kodlu Moodle sistemidir. Bu çalışmada online pedagojik formasyon eğitimi sertifikası için tasarlanan Moodle eğitim ortamını detaylı bir şekilde açıklayarak öğretmen adaylarının bu sertifika programı çerçevesinde almış oldukları yedi farklı dersin Moodle verilerini analiz etmektedir. Bu sayede öğretmen adaylarının ders materyallerine hangi formatta, hangi zaman aralıklarında ve hangi sıklıkta ulaştıkları belirlendi. Ek olarak uzaktan eğitim ile moodle sistemi üzerinden ders alan 32 öğretmen adayının moodle eğitim ortamı hakkındaki görüşleri ve değerlendirilmesi anket aracılığı ile toplandı. Bu veriler istatistiksel hesaplamalar yapılarak yorumlandı ve sonuçlar elde edildi. Bu çalışmada elde edilen bulgular çevrimiçi pedagojik formasyon sertifika programlarının tasarlanması ve etkin kullanımına önemli katkılar sağlamaktadır. Kurumlar bu bulguları göz önünde bulundurarak ilerdeki çevrimiçi eğitim uygulamalarının daha etkin yürütebilirler.