• Duyurular
 • Kadın Çalışmaları Özel Sayısı
  ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
  folklor/edebiyat dergisi
  Mayıs 2021 Kadın Çalışmaları Özel Sayısı Bilgileri ve
  Makale Kabul Koşulları:
   

  https://www.folkloredebiyat.org/Defaultx.aspx?ID=113

  ********

   


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid ID koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle  birlikte

  ORCID ID kayıtlarını da

  göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Teknolojik gelişmeler ile eğitimin şekli her gün değişiyor. Bu değişim, özellikle Yüksek Öğrenim Kurumlarında dijital yerlilerin yerleştirilmesi için gereklidir. Günümüzde, öğrenim ve öğretimin daha uygun bir yolunu sağlayan Öğrenme Yönetim Sistemleri yaygın olarak eğitimde kullanılmaktadır. Her ne kadar birçok kurum bu sistemleri kullanıyor olsa da, bazı eğitmenler bu teknolojiyi öğretilerine entegre etmek konusunda hala direnç göstermektedir. Kurumsal teknoloji politikasi, kurumlarda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasında etkili olduğu görülen faktörlerden biridir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Öğrenme Yönetim Sistemi aktivitelerini analiz ederek, kurumsal politikanın teknoloji yayılımı üzerindeki etkisini incelemektir. Analizin ilk bölümünde kurumsal politika değişiminden önce ve sonra eğitmenlerin Öğrenme Yönetim Sistemleri etkinlik verileri kullanılmıştır. Fakültelere göre politika öncesi ve sonrası değişim arasındaki ilişkiyi analiz etmek için SPSS kullanılmıştır. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Öğrenme Yönetim Sistemlerinin kullanımındaki politika öncesi ve sonrası değişimler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını analiz etmek için analizin ikinci bölümünde Bağımlı Örneklem t-Testi kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulguları, teknoloji kullanım politikasındaki değişimin öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Öğrenme Yönetim Sisteminin aktif kullanımı üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Bu bulgular göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışma, Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenme Yönetim Sistemi temelli etkinlikleri artırmak için etkili politika uygulama ve yaygınlaştırmanın önemini vurgulamaktadır. Teknolojinin eğitime entegrasyonunun öğrenci katılımını ve performansını artırdığı açıkça bilinmektedir, dolayısıyla bu çalışma yüksek öğretim kurumlarında etkili bir teknoloji kullanım politika uygulamasının önemini vurgulamaktadır.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe