• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Bu araştırmanın amacı; İlköğretim okullarında görev yapan branş öğretmenlerinin velileri ile iletişim araçlarının kullanım düzeyinin ve bakım düzeyinin belirlenmesidir. Çalışmanın evreni, 2018 öğretim yılında Lefkoşa'daki 6 ilkokul ve bu okullarda çalışan 68 şube (kalıcı ve sözleşmeli) oluşturmaktadır. Çalışmadaki tüm çalışma evrenine ulaşılmıştır.Toplamda 67 kişi değerlendirilmiştir. Yapılan bu araştırmada anket modeli kullanılmıştır. "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Ebeveynler ile İletişim Kurma Yolları" ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır ve ölçek 5’li Likert tipi olup 2010 yılında Coşkun tarafından geliştirilmişitr.. Bu çalışmada ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, "yaş, cinsiyet, branş, görev türü, eğitim durumu, mesleki kıdem ve iletişim kursu" değişkenlerinden oluşan kişisel bilgi formu ve ikinci bölümde önem derecesini ve gerçekleşmeyi ölçmeyi amaçlayan 47 davranış bulunmaktadır.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr