• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
Bu çalışma, Grice’in işbirlikçi kuramına göre (1989) Türk İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin kavramalarını incelemektedir. İletişimde söz edimi eylemleri ya doğrudan ya da dolaylı olabilir. Dolaylı söz edimi durumlarında muhatap konuşmacının ne ima ettiğini anlamalıdır, bu da konuşma sezdirimlerini kavrama anlamına gelir. Konuşma sezdirimleri konuşmacının söylediklerinin bir parçası olmayan bir koşuşma ifadesidir. Bir koşuşmada katlımcıların anlamların çıkarımı büyük ölçüde bağlamsal ipuçlarına bağlıdır. Dinleyici edebi (anlamsal) anlamı ile edebi olmayan (edimbilimsel) anlamı birbirinden ayırması gerekir. İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin başarılı iletişim için çok önemlidir. KKTC’de İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin kavramalarını incelemeye yönelik çok sayıda araştırma olmasına rağmen bu alanda daha fazla araşırmaya gerek duyulmaktadır. Bu çalışma, İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin kavramalarını araştırmak için tasarlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türk İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcedeki konuşma sezdirimlerinin kavramaları ortalama olarak düşük düzeydedir.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook