• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Bu çalısmada İngilizce Öğretmenliği bölümüne devam eden öğrencilerinin İngilizce dilinde sezdirileri üretme becerileri araştırılmıştır. Çalışmaya, bölüme birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta devam eden 88 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktaidi. Katılımcılara 12 durum içeren sezdiri üretme ölçeği verilmiştir. Bu durumlar, şikayet bildirme, istek bildirme, kızgınlık bildirme, eleştirme gibi konular içermektedir. Katılımcılara bu ifadeleri direk olarak değil, sezdiri yolu ile nasıl ifade edebilecekleri soruldu. Veriler toplandıktan sonra her bir katılımcıdan alınan ölçek notlandı ve her bir katılımcı için toplan ölçek puanı çıkarılmıştır. Veri SPSS programı aracılığı ile yaş, cinsiyet ve bölüme devem ettiği yıl gibi faktörler açısından incelendi. Bulgular katılımcıların sezdiri anlama becerilerinin genel olarak orta düzeyde olduğunu gösterdi. Kadınlar sezdirileri genel olarak daha iyi ifade ederken, erkekler daha çok direk ifadeler kullandılar. Bu sonuç sezdiri üretme becerisi ile ilgili bir gösterge olabileceği gibi, cinsiyete dayalı tercihlerin de bir sonucu olabilir. Yaş grupları karşılaştırıldığında, yaşı büyük olanların küçük olanlara göre daha başarılı olduğu görüldü. Yaş grupları ile ilgili sonuç dil öğrenmek için harcanan sürenin önem arz ettigini göstermektedir. Bölüme devam eden birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar karşılaştırıldığında ise, ikinci sınıfların bir ve üçüncü sınıflara göre daha a sezdiri kullandığı görüldü. Bunun en temel sebebi bu grupta sezdirileri çok kullananlar ile çok az kullananlar arasındaki büyük farktı. Sezdiri üretme becerisi, dilin sadece sözlük anlamı ile değil ikincil anlamları ile veya kültürel anlamları ile kullanılabileceğine ilişkin farkındalık sonucu gelişir. Bu çalışmadan çıkan sonuçlar İngilizce öğrencilerine ve öğretmen adaylarına bu ve buna benzer konularla ile farkındalık kazanmalarını sağlamak üzere yardımcı olunması gerektiğini göstermektedir.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr