• Duyurular
 • İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin süreç odaklı ölçme araçlarına yönelik tutum ve öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmaya 325 öğretmen katılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğretmenlerin süreç odaklı ölçme araçlarına yönelik tutumları ile öz yeterlik algıları arasında olumlu ancak düşük düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte öğretmenlerin süreç odaklı ölçme araçlarına ilişkin tutumlarının da olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Ancak, öğretmenlerin cinsiyetlerinin süreç odaklı ölçme araçlarına yönelik tutumlarında, kadın öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık yarattığı saptanmıştır. Benzer şekilde, araştırma sonuçlarından öğretmenlerin süreç odaklı ölçme araçlarına yönelik öz-yeterlik algı düzeylerinin de orta seviyenin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin süreç odaklı ölçme araçlarını uygulamaya yönelik öz-yeterlik algı düzeyleri ile kaynak kullanımına yönelik öz-yeterlik algılarının da orta düzeyin üzerinde olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin cinsiyetleri ise süreç odaklı ölçme araçlarına yönelik öz-yeterlik algılarında anlamlı bir fark yaratmamaktadır. Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç, öğretmenlerin zorluklarla başa çıkmaya yönelik öz-yeterlik algılarının orta düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonuçları doğrultusunda, erkek öğretmenlerin süreç odaklı ölçme araçlarına ilişkin tutumlarını olumlu yönde geliştirecek eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirecek hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi de önerilmektedir. Gerçekleştirilecek hizmet içi eğitimlerin ise teorik bilgilerin yanında pratiğe dönük uygulamalar içermesi de oldukça önemli görülmektedir.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr